Przepisy, porady, normy


oferta sprzedaży
oferowane usługi

Przepisy, porady, normy

Przepisy


Porady


Normy stosowane przy produkcji w naszej firmie

Znaki i instrukcje

 • PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
 • PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
 • PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
 • PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy
 • PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe (Zmiana Az1)
 • PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
 • PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
 • PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)
 • PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
 • PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy

Armatura p.poż.

 • PN-M-51024:1991 Sprzęt pożarniczy. Pokrywy nasad
 • PN-M-51031:1991 Sprzęt pożarniczy. Łączniki
 • PN-M-51038:1991 Sprzęt pożarniczy. Nasady
 • PN-M-51042:1991 Sprzęt pożarniczy. Przełączniki

Sprzęt p.poż.

 • PN-M-51510:1986 Sprzęt pożarniczy. Linki strażackie ratownicze
 • PN-M-51046:1991 Sprzęt pożarniczy. Uszczelki do łączników, przełączników, nasad i pokryw nasad
 • PN-M-51154:1973 Sprzęt pożarniczy. Stojak hydrantowy 80
 • PN-M-51504:1965 Sprzęt pożarniczy. Bosaki
 • PN-M-51503:1987 Sprzęt pożarniczy. Zatrzaśniki
 • PN-M-51250-01:1993 Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia na dwutlenek węgla. Zasady projektowania i instalowania
 • PN-M-51270:1991 Sprzęt pożarniczy. Działka wodno-pianowe
 • PN-M-51029:1992 Sprzęt pożarniczy. Zawory kulowe
 • PN-M-51502:1988 Sprzęt pożarniczy. Pasy strażackie
 • PN-M-51153:1979 Sprzęt pożarniczy. Zbieracz 2x75/110
 • PN-M-51048:1991 Sprzęt pożarniczy. Rozdzielacze
 • PN-M-51501:1985 Sprzęt pożarniczy. Topory strażackie
 • PN-M-51152:1986 Sprzęt pożarniczy. Smoki ssawne
 • PN-M-51014:1999 Sprzęt pożarniczy. Klucze do łączników
 • PN-EN 1869:1999 Koce gaśnicze
 • PN-M-51068:1993 Sprzęt pożarniczy. Prądownice pianowe
 • PN-M-51082:1976 Sprzęt pożarniczy. Hydronetki wodne 15
 • PN-M-51078:1993 Sprzęt pożarniczy. Wytwornice pianowe
 • PN-M-51069:1996 Sprzęt pożarniczy. Zasysacze liniowe

Gaśnice i agregaty

 • PN-EN 3-6:1997 Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3, arkusze od 1 do 5
 • PN-EN 3-6:1997/A1:2001 Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3, arkusze od 1 do 5 (Zmiana A1)
 • PN-EN 1866:2006 (U) Gaśnice przewoźne
 • PN-EN 1866-1:2007 (U) Gaśnice przewoźne. Część 1: Charakterystyki, wykonanie i metody badań
 • PN-EN 3-7:2007 (U) Gaśnice przenośne. Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań
 • PN-EN 3-8:2007 (U) Gaśnice przenośne. Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym
 • PN-EN 3-9:2007 (U) Gaśnice przenośne. Część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2
 • PN-M-51072:1988 Sprzęt pożarniczy. Agregaty śniegowe

Hydranty

 • PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym
 • PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym
 • PN-EN 671-2:2002/A1:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym
 • PN-EN 671-3:2002 Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym
 • PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne
 • PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne

Węże pożarnicze

 • PN-EN 14540:2007 (U) Węże pożarnicze. Węże nie przesiąkające, płasko składane, do hydrantów wewnętrznych
 • PN-EN 1947:2007 (U) Węże pożarnicze. Węże tłoczne półsztywne i zestawy węży do pomp i pojazdów
 • PN-EN 694:2007 (U) Węże pożarnicze. Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych
 • PN-EN ISO 14557:2003 (U) Węże pożarnicze. Węże ssawne gumowe i z tworzyw sztucznych oraz zespoły węży
 • PN-EN ISO 14557:2003/A1:2007 (U) Węże pożarnicze. Węże ssawne gumowe i z tworzyw sztucznych oraz zespoły węży

© 2001 - 2023 Fire-System (supported by rduch.eu) | polityka plików cookies
armatura aluminiowa, armatura mosiężna, armatura pożarnicza, odlewy z aluminium