Gaśnice wodne


oferta sprzedaży
oferowane usługi

Gaśnice wodne

Gaśnice wodne napełniane są wodnym roztworem środka pianotwórczego.

Gaśnice te szczególnie przydatne są w przemyśle :

  • drzewnym,
  • włókienniczym,
  • papierniczym,
  • rafineryjnym itp.

Wykazują dużą skuteczność gaśniczą ze względu na zwilżalność materiałów hydrofobowych oraz tworzenie filmu wodnego na powierzchni cieczy łatwopalnych.

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na stosowanie gaśnic do gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000 V, co zostało potwierdzone badaniami Instytutu Energetyki – Laboratorium Wysokich Napięć.

© 2001 - 2021 Fire-System (supported by rduch.eu) | polityka plików cookies
armatura aluminiowa, armatura mosiężna, armatura pożarnicza, węże pożarnicze, sprzęt pożarniczy, węże tłoczne, legalizacje udt, sprzęt ppoż, sprzęt przeciwpożarowy