Urządzenia śniegowe


oferta sprzedaży
oferowane usługi

Urządzenia śniegowe

Środkiem gaśniczym w urządzeniu jest zawarty w wysokociśnieniowej butli, skroplony CO2 (dwutlenek węgla), który rozprężając się adiabatycznie oziębia się do ok. -78°C i zestala w formę tzw. suchego lodu. Działanie gaśnicze polega na odcinaniu dostępu tlenu i znacznym obniżeniu temperatury.

Urządzenia służą do gaszenia :

  • pożarów z grup B, C,
  • urządzeń elektrycznych zwykle do 1000V,
  • a zwłaszcza elektroniki i maszyn precyzyjnych.

Zaletą urządzeń śniegowych jest brak jakiegokolwiek zanieczyszczenia gaszonych przedmiotów i pomieszczeń. Wadą natomiast duża w porównaniu z innymi gaśnicami o podobnej skuteczności masa.

Urządzeniem nie należy gasić ludzi, gdyż działanie tak niskiej temperatury powoduje dodatkowe obrażenia.

Urządzenie nie może być przechowywane w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze. Powinno też być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

© 2001 - 2021 Fire-System (supported by rduch.eu) | polityka plików cookies
armatura aluminiowa, armatura mosiężna, armatura pożarnicza, węże pożarnicze, sprzęt pożarniczy, węże tłoczne, legalizacje udt, sprzęt ppoż, sprzęt przeciwpożarowy