Gaśnice i agregaty


oferta sprzedaży
oferowane usługi

Gaśnice i agregaty

Gaśnice i agregaty można podzielić na kilka typów zależnie od zastosowania i środka gaśniczego, tj. :

 • gaśnice proszkowe,
 • gaśnice wodne,
 • gaśnice pianowe,
 • gaśnice śniegowe.

Mają one różne zastosowanie w :

 • energetyce,
 • górnictwie podziemnym,
 • transporcie kolejowym,
 • przemyśle elektronicznym,
 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle drzewnym, włókienniczym, czy papierniczym,
 • przemyśle rafineryjnym,
 • oraz w zakładach przemysłowych, magazynach, hurtowniach, garażach, itp.

Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie:

 • A - do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, gumy,
 • B - do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,
 • C - do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,
 • D - do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,
 • F - do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).

gasnice.jpg

Agregaty są sprzętem gaśniczym mającym zapas środka gaśniczego w ilości ponad 20 kg, wyposażone w urządzenia umożliwiające samodzielne, natychmiastowe prowadzenie akcji gaśniczej.

Istotna jest nie tylko sama ilość środka gaśniczego, ale też i natężenie jego strumienia podczas akcji gaśniczej, które w przypadku agregatu jest znacznie większe niż w gaśnicy.

Agregaty stanowią wyposażenie chroniące miejsca szczególnie narażone na pożar, lub takie, w których pożar jest trudny do opanowania lub grozi poważnymi konsekwencjami.

Są to np.:

 • stacje benzynowe,
 • lakiernie,
 • warsztaty samochodowe,
 • hangary lotnicze.

Agregaty gaśnicze są instalowane na podwoziu (mniejsze - na wózkach), do ich obsługi potrzeba co najmniej 2 osób, mogą też być na samochodach lub przyczepach pożarniczych, co umożliwia ich przemieszczanie.

© 2001 - 2023 Fire-System (supported by rduch.eu) | polityka plików cookies
armatura aluminiowa, armatura mosiężna, armatura pożarnicza, odlewy z aluminium