Instrukcje p.poż.


oferta sprzedaży
oferowane usługi

Instrukcje p.poż.

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż. (art. 237(4) KP oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP).

instrukcje bezpieczeństwa    instrukcje ppoz

Wyposażenie stanowisk w instrukcje podlega kontroli PIP, a ich brak może skutkować karą do 5000 zł.

Instrukcję należy umieścić przy maszynach i urządzeniach, tak aby była dostępna i czytelna. Pracownik powinien się zapoznać z jej treścią, a pisemne potwierdzenie przechowywane jest w jego aktach osobowych.

Polecamy Państwu profesjonalne instrukcje, opracowane zgodnie z najnowszymi przepisami przez inspektorów PIP oraz doświadczonych specjalistów BHP i ppoż.

Wciąż powiększany zestaw, obecnie obejmujący ponad 1500 typowych stanowisk, pozwala zaspokoić większość potrzeb każdego zakładu pracy.

© 2001 - 2023 Fire-System (supported by rduch.eu) | polityka plików cookies
armatura aluminiowa, armatura mosiężna, armatura pożarnicza, odlewy z aluminium