Znaki i instrukcje


oferta sprzedaży
oferowane usługi

Znaki i instrukcje

W naszej ofercie odnajdą Państwo bardzo szeroki asortyment znaków i tablic :

  • wymaganych przez normy i przepisy prawne
  • służących przekazywaniu w sposób prosty i zrozumiały informacji wizualnych.

Znaki sprzedajemy na wielu rodzajach podłoży i w wielu odmianach by zaspokoić potrzeby naszych klientów i dopasować nasze produkty do zastosowania w najróżniejszych warunkach.

znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa stanowią jeden z elementów zakładowego systemu bezpieczeństwa pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U 2005 Nr 73 poz. 645) w razie stwierdzenia przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie, w sposób ustalony w danym zakładzie pracy, poinformować o tym pracowników oraz umieścić informacje o stwierdzonym narażeniu w postaci znaków.

© 2001 - 2023 Fire-System (supported by rduch.eu) | polityka plików cookies
armatura aluminiowa, armatura mosiężna, armatura pożarnicza, odlewy z aluminium