Prądownice


oferta sprzedaży
oferowane usługi

Prądownice

Prądownice wodne hydrantowe służą do otwierania, zamykania i ciągłej regulacji wydajności i rodzaju strumienia wody (rozproszonego i zwartego) w sprzęcie pożarniczym.

Regulacja rodzaju strumienia i wydajności odbywa się poprzez obrót części chwytowej prądownicy wykonanej z tworzywa sztucznego ABS.

Image

Prądownice umożliwiają regulowanie ustawienia w następujących pozycjach:

  • a - zamknięte
  • b - prąd wody rozproszony
  • c - prąd wody zwarty
prądownica wody

Prądownica mgłowe przeznaczone do wytwarzania następujących strumieni wodnych:

  • zwarty,
  • rozproszony,
  • rozproszony z mgłowym,
  • mgłowy.

Prądownice mają zastosowanie w akcjach, gdzie niezbędne jest wytwarzanie mgłowych strumieni wodnych np. do usuwania stref zadymienia oraz pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

Prądownice posiadają wymienny pyszczek: mgłowy i zwarty oraz posiadają regulację strumienia rozproszonego.


    

© 2001 - 2023 Fire-System (supported by rduch.eu) | polityka plików cookies
armatura aluminiowa, armatura mosiężna, armatura pożarnicza, odlewy z aluminium