Legalizacja zbiorników (UDT)


oferta sprzedaży
oferowane usługi

Legalizacja zbiorników (UDT)

Zapewniamy Państwu możliwość wykonania prób ciśnieniowych butli oraz zbiorników gaśniczych w naszej filii w Siemianowicach Śląskich. Wszystkie próby wykonywane są pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego i w obecności inspektora, na odpowiednio przystosowanych stanowiskach. Po każdej badaniu zbiornika sporządzany jest protokół badania. Badania ciśnieniowe zbiorników i butli regulowane są przez ustawę z dnia 21 sierpnia 2000 o Dozorze technicznym.

W przypadku posiadania przez Państwa zbiorników lub butli bez ważnej legalizacji nie może być on dopuszczony do dalszej eksploatacji. Należy bezwzględnie poddać go badaniu w celu jego aktualizacji i dopuszczenia.

© 2001 - 2023 Fire-System (supported by rduch.eu) | polityka plików cookies
armatura aluminiowa, armatura mosiężna, armatura pożarnicza, odlewy z aluminium