Pomiar sieci hydrantowych


oferta sprzedaży
oferowane usługi

Pomiar sieci hydrantowych

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 671-3 "Renowacje hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym".

Wykonujemy pomiary ciśnienia oraz wydajności hydrantów. Po przeprowadzonym badaniu każdorazowo wydajemy protokół badania, przeglądu i konserwacji hydrantu. Stosowany przez nas układ pomiarowy pozwala na precyzyjny pomiar w krótkim czasie.

Konieczność wykonywania przeglądów i badań hydrantów wewnętrznych oraz węży pożarniczych wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. - patrz §3 i §18 (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

© 2001 - 2023 Fire-System (supported by rduch.eu) | polityka plików cookies
armatura aluminiowa, armatura mosiężna, armatura pożarnicza, odlewy z aluminium