Próby ciśnieniowe węży


oferta sprzedaży
oferowane usługi

Próby ciśnieniowe węży

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. określa konieczność badania węży hydrantowych. Częstotliwość tych badań powinien być wykonany co najmniej jeden raz w ciągu 5 lat.

Posiadamy wysokiej klasy (o dokładności 0,5%) specjalistyczny sprzęt do badania węży hydrantowych firmy DIOXID.

W pełnym zakresie realizujemy wymagania normy PN-EN 671-3 "Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym" - mierzymy wytrzymałość ciśnieniową węży. Zastosowany sprzęt pomiarowy pozwala na precyzyjne określenie wytrzymałości węży na maksymalne ciśnienia zawarte w Polskiej Normie. Po pomyślnym przeprowadzeniu badania wydajemy "Świadectwo badania węża".

© 2001 - 2023 Fire-System (supported by rduch.eu) | polityka plików cookies
armatura aluminiowa, armatura mosiężna, armatura pożarnicza, odlewy z aluminium